سخنان پروفسور ملک زاده در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات

مردم ایران مردم بسیار مظلومی هستند دیگر این مردم را با شعارهای دروغ بازی ندهید
بخشی از سخنان دکتر ملک زاده در کنفرانس خبری ولایت فقیه متعلق به تمام اقوام و ایرانیان است و قابل مصادره برای جریان و احزاب نیست.
راهکارهایی برای جلوگیری از معضلاتی چون کولبری و سوختبری و فقز در مناطق مرزی راهکار های اقتصادی چون ایجاد بازارچه های مرزی می تواند به اقتصاد مناطق محروم و از بین بردن فقر در شهرهای مرزی کمک کند