تبریک جامعه جراحان مغز و اعصاب ایرانیان خارج از کشور در آمریکا و کانادا به پروفسور محمد شریف ملک زاده

بازنشر از اقتصاد ملی
بازنشر از شروع آنلاین
بازنشر از خبرفارسی

تبریک جامعه جراحان مغز و اعصاب ایرانیان خارج از کشور در آمریکا و کانادا به پروفسور محمد شریف ملک زاده پروفسور توفیق موسیوند اولین مخترع قلب مصنوعی جهان طی مکاتبه رسمی به پروفسور محمد شریف ملک‌زاده به همراه ۲۵ نفر از متخصصین و دانشمندان جهان بابت تئوری ام افتی و پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان تبریک گفتند،گزارش کامل همراه با اسامی بزرگان علم و دانش اعلام خواهد شد.