آقای دکتر محمدشریف ملک زاده چکیده سوابق اجرائی و علمی رئیس گروههای مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی کشور رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی کشور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت دولتی دانشگاه […]

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!